Evr 07:28
Căci legea aşază arhierei oameni supuşi slăbiciunii, dar cuvântul jurământului, care a venit mai târziu decât legea h, a aşezat un Fiu desăvârşit în veac.
Evr 5
Iisus, Marele Preot (continuare). Mustrări şi îndemnuri împotriva apostaziei.
1Căci orice arhiereu, fiind luat dintre oameni, pentru oameni este pus în slujba lui Dumnezeu, ca să aducă daruri şi jertfe pentru păcate.
2El poate fi îngăduitor cu cei neştiutori şi rătăciţi, deoarece şi el e cuprins de slăbiciune,
3şi din această pricină dator este ca pentru păcate să aducă jertfe şi pentru el însuşi, aşa ca şi pentru popor.
4Şi nimeni nu-şi ia singur cinstea aceasta, ci numai cel chemat de Dumnezeu, precum Aaron.
5Aşa şi Hristos, nu El Şi-a dat Luişi slava de a deveni Arhiereu, ci Acela Care I-a grăit: Fiul Meu eşti Tu, Eu astăzi Te-am născut,
6aşa cum în alt loc El zice: Tu eşti preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec.
7El este Cel ce, în zilele trupului Său a, cu strigăt tare şi cu lacrimi a adus cereri şi rugăciuni către Cel care putea să-L mântuiască din moarte; şi ascultat a fost, de dragul evlaviei Sale.
8Şi cu toate că era Fiu, din cele ce-a pătimit a învăţat ascultarea
9şi, odată devenit desăvârşit b, tuturor celor ce-L ascultă le-a devenit pricină de mântuire veşnică,
10numit de Dumnezeu Arhiereu după rânduiala lui Melchisedec.
11Despre aceasta avem multe de spus, şi greu este de tâlcuit, pentru că voi v'aţi făcut greoi la auz.
12Fiindcă voi, cei ce de multă vreme ar fi trebuit să fiţi învăţători, încă mai aveţi nevoie ca cineva să vă înveţe întâile gânguriri c ale cuvintelor lui Dumnezeu; şi aţi ajuns să aveţi nevoie de lapte, nu de hrană tare.
13Că tot cel ce se hrăneşte cu lapte e un nepriceput în cuvântul dreptăţii, fiindcă e prunc;
14iar hrana tare e pentru cei desăvârşiţi, care prin sârguinţă d au simţurile deprinse să deosebească binele şi răul.