Repetată menţiune a lui Pavel asupra „desăvârşirii“ lui Iisus Hristos prin moarte şi înviere, ca supremă atestare a autenticităţii mântuitoarei Sale misiuni.