Casa pe care i-a încredinţat-o Dumnezeu: casa (poporul) lui Israel.