Ps 8, 4-6, cu discreţie citat de Pavel după Septuaginta.