Ef 05:06
Nimeni să nu vă amăgească cu vorbe deşarte, că din pricina acestora vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării.
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul NT-Col-8