Ef 03:10
anume, ca Începătoriilor şi Stăpâniilor celor din ceruri să li se facă acum cunoscută prin Biserică înţelepciunea lui Dumnezeu cea de multe feluri d,
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul NT-Sir-33