Nimfas, a cărui casă – probabil destul de largă – devenise locaş de închinare al unei comunităţi creştine.