Dimas, menţionat şi în Flm 24. Din 2 Tim 4, 10 ştim însă că, „în dragoste cu veacul de-acum“, l-a părăsit pe Pavel şi s'a dus la Tesalonic.