Luca, autorul Evangheliei a treia şi al Faptelor Apostolilor.