Despre Onisim, originar din Colose, vezi mai pe larg în Epistola către Filimon.