Col 03:15
Şi'n inimile voastre să domnească pacea lui Hristos, întru care aţi fost chemaţi ca să fiţi un singur trup; şi fiţi mulţumitori.
Flp 4
Sfaturi şi îndemnuri. Pavel confirmă darul Filipenilor. Urări şi salutări.
1Aşadar, fraţii mei iubiţi şi mult doriţi, bucuria mea şi cununa mea, aşa să staţi întru Domnul, iubiţilor!
2O rog mult pe Evodia şi mult o rog pe Sintihia a să aibă aceleaşi gânduri întru Domnul;
3te rog de asemenea şi pe tine, adevăratule Sizig b, ajută-le şi tu, ca unora care laolaltă cu mine s'au luptat întru Evanghelie, aşa cum şi Clement şi ceilalţi împreună-lucrători cu mine, ale căror nume sunt scrise în Cartea Vieţii.
4Bucuraţi-vă pururea întru Domnul!; şi iarăşi vă spun: Bucuraţi-vă!
5Tuturor oamenilor să le fie cunoscută blândeţea voastră. Domnul este aproape.
6De nimic nu vă'ngrijoraţi, ci'ntru totul faceţi-I cunoscute lui Dumnezeu cererile voastre prin rugăciune şi rugă cu mulţumire c.
7Şi pacea lui Dumnezeu, care covârşeşte toată mintea, să vă păzească inimile şi cugetele întru Hristos Iisus.
8Încolo, fraţilor, câte sunt adevărate, câte sunt de cinste, câte sunt drepte, câte sunt curate, câte sunt vrednice de iubire, câte sunt cu nume bun, dacă-i virtute şi dacă-i de laudă, pe acestea să le gândiţi.
9Cele ce-aţi învăţat şi-aţi primit şi-aţi auzit şi-aţi văzut la mine, pe acestea să le faceţi, şi Dumnezeul păcii va fi cu voi.
10Mult m'am bucurat în Domnul că din nou a'nflorit purtarea voastră de grijă pentru mine - aşa cum, de altfel, o şi aveaţi, numai că v'a lipsit prilejul.
11N'o spun fiindcă aş duce lipsă, căci eu m'am deprins să mă îndestulez cu ceea ce am.
12Ştiu şi să fiu smerit, ştiu şi să am de prisos, în orice şi'n toate m'am învăţat să fiu şi sătul, şi flămând, şi să am de prisos, şi să duc lipsă.
13Pe toate le pot întru Hristos, Cel ce mă întăreşte.
14Bine-aţi făcut însă c'aţi luat parte la necazul meu.
15Dar şi voi înşivă ştiţi, Filipenilor, că la începutul Evangheliei, când am plecat eu din Macedonia, în afară de voi singuri nici o Biserică nu s'a făcut părtaşă cu mine prin dare şi primire de daruri pe seama mea.
16Că şi'n Tesalonic, o dată – ba de două ori – mi-aţi trimis ceea ce-mi era de trebuinţă.
17Nu că eu caut darul, dar caut câştigul care prisoseşte pe seama voastră.
18Am de toate şi am şi de prisos; m'am îndestulat primind de la Epafrodit cele ce mi-aţi trimis, miros cu bună mireasmă, jertfă primită, bine-plăcută lui Dumnezeu.
19Iar Dumnezeul meu să'mplinească toate trebuinţele voastre după bogăţia Sa, cu slavă, întru Hristos Iisus.
20Iar lui Dumnezeu şi Tatăl nostru, slavă în vecii vecilor! Amin.
21Îmbrăţişaţi-l pe fiecare dintre sfinţii întru Hristos Iisus. Pe voi vă îmbrăţişează fraţii care sunt împreună cu mine.
22Vă îmbrăţişează toţi sfinţii, mai ales cei din casa cezarului d.
23Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu duhul vostru! Amin.