Col 03:04
Când Hristos, viaţa voastră, Se va arăta, atunci şi voi împreună cu El vă veţi arăta întru slavă.
Flp 1
Salutare. Rugăciunea lui Pavel pentru Filipeni. „Pentru mine a trăi este Hristos.“
1Pavel şi Timotei, slujitori ai lui Hristos Iisus, tuturor sfinţilor întru Hristos Iisus care sunt în Filipi împreună cu episcopii a şi diaconii [lor]:
2Har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Iisus Hristos!
3Mulţumesc Dumnezeului meu ori de câte ori îmi amintesc de voi.
4Întotdeauna în toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toţi cu bucurie
5din pricina părtăşiei voastre la Evanghelie, din ziua cea dintâi până acum,
6încredinţat fiind eu de aceasta: cel care a început în voi lucrul cel bun îl va duce la capăt până în ziua lui Hristos Iisus b,
7aşa cum drept este să gândesc eu despre voi toţi; pentru că pe voi toţi vă am la inimă, cei ce sunteţi cu mine părtaşi ai harului, şi în lanţurile mele, şi în apărarea şi întărirea Evangheliei.
8Martor îmi este Dumnezeu că pe toţi vă doresc în dorul lui Hristos Iisus.
9Şi aceasta mă rog: ca iubirea voastră încă mai mult şi mai mult să prisosească întru cunoştinţă c şi'ntru toată priceperea d,
10să le osebiţi pe cele ce sunt mai bune, pentru ca să fiţi voi curaţi şi nepoticniţi e în ziua lui Hristos,
11plini de roada dreptăţii care vine prin Iisus Hristos spre slava şi lauda lui Dumnezeu.
12Dar vreau să ştiţi, fraţilor, că cele petrecute cu mine f s'au întors mai degrabă spre sporirea Evangheliei,
13că lanţurile mele pe care le port întru Hristos au ajuns cunoscute întregului pretoriu g şi tuturor celorlalţi;
14şi cei mai mulţi dintre fraţi, încredinţare având în Domnul prin lanţurile mele, cu mult mai mult îndrăznesc să grăiască fără teamă cuvântul lui Dumnezeu.
15Unii, e drept, Îl propovăduiesc pe Hristos prin invidie şi prin ceartă, dar alţii prin bunăvoinţă;
16unii o fac din iubire, ştiind că eu stau aici pentru apărarea Evangheliei;
17alţii însă din invidie h Îl vestesc pe Hristos, nu cu gânduri curate, ci socotind să-mi sporească necazul în lanţurile mele.
18Dar ce-i cu asta? Nimic altceva decât că'n tot chipul, fie din făţărnicie, fie'ntru adevăr, Hristos Se propovăduieşte, şi'ntru aceasta mă bucur. Şi încă mă voi bucura,
19fiindcă ştiu că aceasta îmi va fi mie spre mântuire, prin rugăciunile voastre şi cu ajutorul Duhului lui Iisus Hristos,
20potrivit cu aşteptarea mea stăruitoare şi cu nădejdea mea că'ntru nimic nu voi fi ruşinat, ci că'ntru toată îndrăznirea, acum ca'ntotdeauna, Hristos va fi preamărit în trupul meu, fie prin viaţă, fie prin moarte;
21căci pentru mine a trăi este Hristos, şi a muri este câştig.
22Dar dacă a trăi în trup înseamnă a-i da lucrării mele roadă, atunci nu ştiu ce voi alege.
23Sunt strâns din două părţi: am dorinţa să mă despart de trup i şi să fiu împreună cu Hristos, că e cu mult mai bine;
24dar să rămân în trup e mai de trebuinţă, de dragul vostru.
25Şi încredinţat fiind eu de aceasta, ştiu că voi rămâne şi că voi petrece cu voi cu toţi spre propăşirea voastră şi spre bucuria credinţei,
26pentru ca lauda voastră'ntru mine să prisosească'n Hristos Iisus prin revenirea mea la voi.
27Numa' să vă purtaţi în chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca, fie venind eu şi văzându-vă, fie nefiind de faţă, să aud despre voi că staţi cu tărie într'un singur duh, într'un singur suflet luptându-vă împreună pentru credinţa Evangheliei,
28fără ca'ntru ceva să vă înfricoşaţi de cei potrivnici, ceea ce pentru ei este un semn de pierzare, dar pentru voi, de mântuire; şi aceasta, de la Dumnezeu.
29Căci de dragul lui Hristos vi s'a dat vouă nu numai să credeţi în El, dar şi să pătimiţi pentru El,
30ducând aceeaşi luptă pe care-aţi văzut-o la mine şi'n care-acum auziţi că sunt.