Literal: smerenie voluntară; deliberată; pusă la cale; programată.