Expresie lapidară şi blândă pentru cataclismul cosmic, cel ce va lăsa spaţiul liber pentru „naşterea din nou a lumii“ (Mt 19, 28), pentru „un cer nou şi un pământ nou“ (21, 1).