= Ierusalimul; Ierusalimul cel nou; Ierusalimul ceresc; Biserica lui Hristos.