Ap 19:19
Şi-am văzut Fiara şi pe'mpăraţii pământului şi oştirile lor adunate ca să facă război cu Cel ce şade pe cal şi cu oştirea Lui.
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-2