Ap 19:11
Şi-am văzut cerul deschis; şi iată, un cal alb; şi Cel ce şedea pe el Se numeşte Credincios şi Adevărat, şi'ntru dreptate judecă şi Se războieşte.
Ps 95
PSALMUL 95
O cântare-laudă; a lui David; când a fost Casa zidită după întoarcerea din robie. Fără titlu la Evrei.
1Cântaţi-I Domnului cântare nouă,
cântaţi-I Domnului tot pământul!
2Cântaţi-I Domnului, binecuvântaţi-I numele,
din zi în zi binevestiţi mântuirea Lui.
3Vestiţi-I între neamuri slava,
între toate popoarele minunile Lui.
4Că mare e Domnul şi lăudat foarte,
de temut este mai presus decât toţi dumnezeii;
5că toţi dumnezeii păgânilor sunt demoni, a
dar Domnul a făcut cerurile;
6laudă şi frumuseţe sunt înaintea Lui,
sfinţenie şi măreţie în locaşul Său cel sfânt.

7Voi, urmaşi ai neamurilor, aduceţi-I Domnului,
Domnului aduceţi-I slavă şi cinste;
aduceţi-I Domnului slava datorată numelui Său,
8aduceţi jertfe şi intraţi în curţile Lui,
în curtea Lui cea sfântă închinaţi-vă Domnului.
9De faţa Lui să tresalte b tot pământul;
spuneţi între neamuri că Domnul S'a împărăţit
10pentru că a întărit lumea care nu se va clinti;
El întru dreptate va judeca popoarele.

11Veselească-se cerurile şi să se bucure pământul,
marea să tresalte cu toată plinătatea ei, c
să se bucure câmpurile cu tot ce e pe ele.
12Atunci toţi copacii pădurii se vor bucura de faţa Domnului,
că vine, vine să judece pământul;
13lumea o va judeca întru dreptate
şi popoarele întru adevărul Său. d