= Atestarea faptică a tuturor profeţiilor despre înviere, judecată şi viaţa veşnică.