Ap 19:05
Şi un glas a ieşit din tron, zicând: „Lăudaţi pe Dumnezeul nostru, voi, toţi robii Săi, voi, cei ce vă temeţi de El, mici şi mari!“
Ps 133
PSALMUL 133
O cântare a treptelor.
1Iată, acum, binecuvântaţi pe Domnul,
voi, toate slugile Domnului,
voi, cei ce staţi în casa Domnului,
în curţile casei Dumnezeului nostru.

2Noaptea ridicaţi-vă mâinile spre cele sfinte
şi binecuvântaţi pe Domnul.
3Domnul din Sion să te binecuvinteze,
El, Cel ce a făcut cerul şi pământul.