= Aliaţii Mielului, aşa cum regii din v. 12 sunt aliaţii Fiarei.