Literal: o seceră. Conform principiului filologic menţionat în nota de la FA 11, 30, grecescul drépanon = seceră e tradus aici prin sabiţă (cuţit încovoiat, cosor, rizacă), numele uneltei cu care se recoltează strugurii.