Imagine-simbol preluată din Dn 7, 13-14; vezi nota.