Ap 14:03
Şi cântare nouă cântau înaintea tronului şi înaintea celor patru Fiinţe şi a Bătrânilor; şi nimeni nu putea să înveţe cântarea decât cei o sută patruzeci şi patru de mii care fuseseră răscumpăraţi de pe pământ.
Ps 149
PSALMUL 149
Aliluia.
1Cântaţi-I Domnului cântare nouă,
lauda Lui în adunarea celor cuvioşi a.
2Să se veselească Israel de Cel ce l-a făcut
şi fiii Sionului să se bucure de Împăratul lor.

3Să laude numele Lui în horă b;
din timpane şi din psaltire să-I cânte.
4Că binevoieşte Domnul întru poporul Său
şi-i va înălţa pe cei blânzi întru mântuire.

5Lăuda-se-vor cuvioşii întru slavă
şi'n aşternuturile lor se vor bucura.
6Laudele'nalte ale lui Dumnezeu fi-vor în gura lor
şi săbii cu două tăişuri în mâinile lor,
7ca să facă răzbunare printre păgâni
şi pedepse printre popoare,
8ca să-i lege pe regii lor în obezi
şi pe boierii lor în cătuşe de fier,
9ca să facă printre ei judecată scrisă c;
aceasta va fi slava pentru toţi cuvioşii Lui.