Sfârşitul interludiului dintre trâmbiţele a şasea şi a şaptea.