Ap 10:06
şi s'a jurat pe Cel ce este viu în vecii vecilor, pe Cel ce a făcut cerul şi cele ce sunt în cer, şi pământul şi cele ce sunt pe pământ, şi marea, şi cele ce sunt în mare, că timp nu va mai fi c,
Dn 12
CAPITOLUL 12
Vedenie asupra învierii morţilor şi asupra lui Antihrist.
1În vremea aceea se va ridica Mihail, marele voievod, cel ce stă [de veghe] asupra fiilor poporului tău; şi va fi vreme de necaz, necaz cum n'a mai fost din vremea când s'a făcut neam pe pământ şi până'n vremea de acum; în vremea aceea se va mântui poporul tău, şi anume oricine va fi găsit scris în carte a.
2Şi mulţi dintre cei ce dorm în ţărâna pământului se vor trezi b: unii la viaţă veşnică, iar alţii la ocară şi ruşine veşnică.
3Şi cei ce au cunoaşterea c vor străluci ca lumina cerului d; iar din cei drepţi e, mulţime, vor fi ca stelele în vecii vecilor.
4Iar tu, Daniele, închide cuvintele şi pecetluieşte cartea până la vremea sfârşitului, f până ce mulţi vor fi învăţaţi şi cunoaşterea va spori».
5Şi eu, Daniel, am văzut; şi, iată, alţi doi stăteau; unul, dincoace de malul râului şi altul, dincolo de malul râului.
6Şi unul i-a zis bărbatului înveşmântat în in, cel ce era deasupra apei râului: «Pe când va fi sfârşitul minunilor despre care ai grăit?»
7Şi l-am auzit pe bărbatul înveşmântat în in, cel ce era deasupra apei râului; şi el şi-a ridicat dreapta şi stânga la cer şi s'a jurat pe Cel ce în veac este viu: «În vreme şi vremi şi o jumătate de vreme g; când rămăşiţele poporului celui sfânt se vor aduna din risipire h, atunci pe toate le vor cunoaşte. i»
8Iar eu am auzit, dar n'am înţeles. Şi am zis: Doamne, care va fi sfârşitul acestor lucruri?
9Iar el a zis: «Vino, Daniele, căci închise şi pecetluite sunt cuvintele până la vremea sfârşitului.
10Mulţi vor fi aleşi şi înălbiţi şi încercaţi prin foc şi sfinţiţi; dar nelegiuiţii vor face nelegiuiri, şi nimeni dintre nelegiuiţi nu va avea cunoaşterea, dar cei înţelepţi vor avea cunoaşterea j.
11Şi de la vremea când va înceta jertfa cea necontenită, când se va aşeza urâciunea pustirii: o mie două sute şi nouăzeci de zile.
12Fericit este cel ce aşteaptă şi ajunge la o mie trei sute şi treizeci şi cinci de zile k.
13Tu însă du-te şi te odihneşte l, că încă mai sunt zile şi ceasuri până la plinirea sfârşitului; şi te vei odihni şi te vei scula în ceea ce-i al tău m la sfârşitul zilelor»“.