= Cruţă-le. Pentru „a vătăma“ vezi nota de la 2, 11.