În limba română, reflexivul cu conotaţie de pasiv (m'am născut = am fost născut); vezi şi In 1, 3.