Ap 04:09
Şi de câte ori acele Fiinţe Îi vor da slavă, cinste şi mulţumită Celui ce şade pe tron, Celui ce este viu în vecii vecilor,
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-46