Ap 04:08
Şi cele patru Fiinţe au fiecare din ele câte şase aripi; de jur-împrejur şi pe dinlăuntru sunt pline de ochi; şi odihnă nu au ziua şi noaptea, zicând:
„Sfânt, Sfânt, Sfânt,
Domnul Dumnezeu, Atotţiitorul,
Cel-ce-Era şi Cel-ce-Este şi Cel-ce-Vine“.
Ps 98
PSALMUL 98
Un psalm al lui David.
1Domnul S'a împărăţit: să se mânie popoarele a;
El şade pe heruvimi: să tremure pământul b.

2Mare este Domnul în Sion
şi înalt peste toate popoarele;
3ele să-Ţi mărturisească numele Tău cel mare,
că de temut e şi sfânt;
şi cinstea c Împăratului iubeşte judecata.
4Tu ai pregătit îndreptar d,
Tu ai făcut judecată şi dreptate în Iacob.

5Înălţaţi-L pe Domnul, Dumnezeul nostru,
şi vă închinaţi aşternutului picioarelor Lui,
că sfânt este! e

6Moise şi Aaron printre preoţii Săi
şi Samuel printre cei ce cheamă numele Lui.
Ei L-au chemat pe Domnul, iar El i-a auzit,
7în stâlp de nor le grăia,
fiindcă ei păzeau mărturiile Lui
şi poruncile pe care El le dăduse lor.

8Doamne, Dumnezeul nostru, Tu i-ai ascultat;
Dumnezeule, bun şi iertător Te-ai făcut lor
şi pentru toate faptele lor i-ai răsplătit.

9Înălţaţi-L pe Domnul, Dumnezeul nostru,
şi vă închinaţi în muntele Său cel sfânt,
că sfânt este Domnul, Dumnezeul nostru!