Ap 04:02
Îndată am fost în duh a; şi iată, un tron era în cer; şi pe tron şedea Cineva.
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-46