= Bogăţia duhovnicească a creştinilor din Smirna, în opoziţie cu sărăcia lor materială.