Textual: Hades; numele prin care vechii Greci desemnau împărăţia (subterană) a morţilor.