Alfa şi Omega, prima şi ultima literă a alfabetului grecesc.