Despre Acvila şi Priscila vezi FA 18, 2, 18; Rm 16, 3; 1Co 16, 19.