Vezi FA 13, 25 şi nota cu privire la „călătoria“ lui Ioan Botezătorul. Verbul „a împlini“ nu semnifică un simplu sfârşit, ci încununarea ostenelii prin atingerea ţintei – pe care ţi-ai propus-o sau care ţi-a fost încredinţată.