Literal: mă revărs ca o libaţie sacrificială. Vezi Flp 2, 17 şi nota.