= Răbdarea ca metodă, şi doctrina ca sferă de lucru.