= Pe măsură ce îi rătăcesc pe alţii, se cufundă în propria lor rătăcire.