= Stăpânire de sine; autocontrol; conştiinţa propriilor tale puteri.