Când Pavel l-a lăsat pe Timotei singur în Efes (vezi 1 Tim 1, 3).