2Tim 01:03
Când zi şi noapte ne'ncetat te pomenesc în rugăciunile mele, Îi mulţumesc lui Dumnezeu pe Care din strămoşi b Îl slujesc în conştiinţă curată.
FA 24
Pavel înaintea procuratorului Felix; apărarea sa faţă de învinuirile Iudeilor.
1Iar după cinci zile s'a coborât arhiereul Anania cu câţiva bătrâni şi cu un oarecare retor Tertul şi i s'au înfăţişat procuratorului împotriva lui Pavel.
2Iar după ce l-au chemat pe Pavel, Tertul a început să-l învinuiască, zicând: „Multa pace dobândită de noi prin tine şi bunele întocmiri făcute acestui neam prin purtarea ta de grijă,
3preaputernice a Felix, totdeauna şi pretutindeni cu toată mulţumirea le primim.
4Dar, ca să nu te obosesc mai mult, te rog să ne asculţi, pe scurt, cu bunătatea ta.
5Că pe omul acesta noi l-am aflat ca pe o ciumă şi ca pe un urzitor de răzvrătiri printre toţi Iudeii din lume, fiind el căpetenia eresului Nazarinenilor b.
6El a încercat să pângărească şi templul; şi noi l-am prins şi am vrut să-l judecăm după legea noastră,
7dar a venit tribunul Lysias şi cu multă silnicie l-a smuls din mâinile noastre
8şi pârâşilor lui le-a poruncit să vină la tine. Tu însuţi cercetându-l, de la el vei putea să cunoşti toate învinuirile pe care i le aducem“.
9Iar Iudeii susţineau laolaltă, zicând că acestea aşa sunt.
10Şi când procuratorul i-a făcut semn să vorbească, Pavel a răspuns: „Ştiind eu că tu de mulţi ani îi eşti judecător acestui neam, bucuros vorbesc pentru apărarea mea.
11Tu poţi să afli că nu sunt mai mult de douăsprezece zile de când m'am suit la Ierusalim ca să mă închin.
12Şi nici în templu, nici în sinagogi şi nici în cetate nu m'au găsit luându-mă la'ntrebări cu cineva sau făcând tulburare în mulţime,
13nici nu pot să dovedească cele ce spun acum împotriva mea.
14Dar pe asta ţi-o mărturisesc: că potrivit Căii pe care ei o numesc eres, aşa mă închin eu Dumnezeului părinţilor mei, crezând în toate cele scrise în lege şi în profeţi,
15având în Dumnezeu o nădejde pe care şi aceştia înşişi o aşteaptă, că va să fie o înviere a morţilor – şi a drepţilor, şi a nedrepţilor. c
16Şi întru aceasta mă străduiesc şi eu, ca înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor să am întotdeauna o conştiinţă neîntinată.
17Iar după mulţi ani am venit să-i aduc neamului meu milostenii şi prinoase,
18când nişte Iudei din Asia m'au găsit, curăţit d, în templu, dar nu cu mulţime şi nici cu gâlceavă.
19Ei, aceia, ei trebuiau să fie de faţă înaintea ta şi să mă învinuiască, dacă aveau ceva împotrivă-mi;
20sau măcar aceştia să spună, ce nedreptate mi-au găsit când am stat înaintea sinedriului,
21dacă nu cumva doar acest singur cuvânt pe care l-am strigat stând între ei, că pentru învierea morţilor sunt eu astăzi judecat de voi“.
22Dar Felix, cunoscând mai cu de-amănuntul cele despre Cale, i-a amânat, zicând: „Când se va coborî tribunul Lysias, atunci voi hotărî asupra pricinii voastre“.
23Şi i-a poruncit sutaşului ca Pavel să fie păzit, dar să aibă tihnă şi nimeni dintre ai lui să nu fie oprit să-i slujească.
24Iar după câteva zile, Felix a venit cu Drusila, femeia lui, care era din neamul Iudeilor e, şi a trimis să-l cheme pe Pavel şi l-a ascultat despre credinţa în Hristos Iisus.
25Şi vorbind el despre dreptate şi despre înfrânare şi despre judecata viitoare, Felix s'a înfricoşat şi i-a spus: „Deocamdată du-te, şi când voi avea prilej te voi chema din nou...“;  f
26nădăjduind el totodată că Pavel îi va da bani ca să-l elibereze; de aceea trimitea după el mai des şi sta de vorbă cu el.
27Dar când s'au împlinit doi ani g, în locul lui Felix a urmat Porcius Festus h Şi vrând Felix să le fie Iudeilor pe plac, l-a lăsat pe Pavel legat i.