Timotei îi este lui Pavel „adevărat fiu în credinţă“ (1Tim 1, 2).