2Tes 03:17
Salutarea, cu mâna mea – a lui Pavel. Acesta este semnul meu în orice scrisoare: aşa scriu h.
Col 4
Datorii sociale întru viaţa cea nouă (continuare). Salutări. Încheiere.
1Stăpânilor, daţi-le robilor voştri ce este drept şi potrivit, ştiind că şi voi aveţi Stăpân în ceruri a.
2Stăruiţi în rugăciune, priveghind în ea cu mulţumire,
3rugându-vă totodată şi pentru noi, ca Dumnezeu să-i deschidă cuvântului nostru o uşă spre a grăi taina lui Hristos pentru care sunt eu în lanţuri,
4ca s'o arăt aşa cum trebuie să grăiesc.
5Umblaţi cu înţelepciune faţă de cei ce sunt în afară b, răscumpărând vremea c.
6Cuvântul vostru să fie'ntotdeauna plăcut, dres cu sare, ca să ştiţi cum trebuie să-i răspundeţi fiecăruia.
7Toate câte mă privesc pe mine vi le va face cunoscute Tihic, iubitul frate şi slujitor credincios şi împreună-ostenitor întru Domnul.
8Anume pentru aceasta l-am trimis, ca să ştiţi cum ne aflăm şi ca să vă mângâie inimile,
9împreună cu Onisim, credinciosul şi iubitul frate, care este dintre voi d; ei vi le vor face cunoscute pe toate cele de aici.
10Vă îmbrăţişează Aristarh e, cel întemniţat împreună cu mine; şi Marcu f, vărul lui Barnaba – în privinţa căruia aţi primit porunci; dacă vine la voi, primiţi-l;
11şi Isus cel numit Iustus g. Aceştia sunt singurii dintre cei tăiaţi împrejur care au lucrat împreună cu mine pentru împărăţia lui Dumnezeu; ei mi-au fost încurajare.
12Vă îmbrăţişează Epafras h, care este dintre voi; rob al lui Iisus Hristos, el pururea se luptă pentru voi în rugăciunile sale i, ca să staţi desăvârşiţi şi'ntru totul să pliniţi voia lui Dumnezeu.
13Căci mărturisesc eu despre el că multă osteneală-şi ia pentru voi şi pentru cei din Laodiceea şi din Ierapole j.
14Vă îmbrăţişează Luca k, doctorul cel iubit, precum şi Dimas l.
15Îmbrăţişaţi pe fraţii din Laodiceea şi pe Nimfas şi Biserica din casa lui m.
16Şi după ce scrisoarea aceasta se va citi la voi, faceţi în aşa fel ca ea să fie citită şi în Biserica Laodiceenilor; iar pe cea din Laodiceea n s'o citiţi şi voi.
17Şi spuneţi-i lui Arhip o: Ia seama la slujba pe care ai primit-o întru Domnul, ca s'o împlineşti.
18Salutarea, cu mâna mea, a lui Pavel. Aduceţi-vă aminte de lanţurile mele. Harul fie cu voi! Amin.