Dimensiunea vizată de Pavel nu e cea geografică, spaţială, de „propagare“ a Evangheliei, ci istorică, temporală, a unui drum ce trebuie parcurs cu repeziciune într'o singură direcţie, aceea a eshatonului, la capătul căruia alergarea devine propria ei cunună „slăvită“.