Despre tradiţia orală şi scrisă a Bisericii vezi nota de la 1 Co 11, 2.