Adică de vreo persoană care pretinde că vorbeşte sub inspiraţia Duhului Sfânt.