Literal: să nu vă clătinaţi cu mintea. În limbajul lui Pavel (şi în context) „mintea“ înseamnă puterea omului de a-şi folosi propria-i judecată, de a-şi menţine echilibrul interior (de a nuşi vicia gândirea în funcţie de anumite zvonuri prăpăstioase).