Variantă: Beor. Despre istoria lui Balaam vezi Nm 22-24.