Variantă manuscrisă: „în hăuri de'ntuneric“ (cratere adânci şi întunecoase).