2Ptr 01:21
pentru că profeţie nu s'a făcut niciodată din voia omului, ci purtaţi k de Duhul Sfânt au grăit oameni din partea lui Dumnezeu l.
2Tim 3
Oamenii în vremile din urmă. Porunci către Timotei.
1Şi pe aceasta s'o ştii, că'n vremile a din urmă veni-vor vremuri grele.
2Că oamenii vor fi iubitori de sine b, iubitori de argint, lăudăroşi, trufaşi, blasfemiatori, neascultători de părinţi, nerecunoscători, pângăritori,
3fără inimă c, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, cruzi, duşmani ai binelui d,
4trădători, obraznici, orbiţi de trufie, iubitori mai mult de plăceri decât de Dumnezeu,
5având înfăţişarea credinţei celei bune e dar tăgăduindu-i puterea. Îndepărtează-te şi de aceştia.
6Că dintre aceştia sunt cei ce se strecoară prin case şi vânează femeiuşti împovărate de păcate, purtate de felurite pofte,
7cei ce mereu învaţă şi niciodată nu pot ajunge la cunoaşterea adevărului.
8Aşa cum Iannes şi Iambres f i s'au împotrivit lui Moise, tot astfel şi aceştia stau împotriva adevărului, oameni stricaţi la minte şi netrebnici pentru credinţă.
9Dar mai departe nu vor merge; fiindcă nebunia lor le va fi tuturor vădită, aşa cum a fost şi a acelora.
10Tu însă mi-ai urmat mie în învăţătură, în purtare, în năzuinţă g, în credinţă, în iubire, în stăruinţă h,
11în prigonirile şi suferinţele mele câte mi-au fost în Antiohia, în Iconiu, în Listra. Câte prigoniri am răbdat!, şi din toate m'a izbăvit Domnul.
12Prigoniţi vor fi şi toţi cei ce voiesc să trăiască cucernic în Hristos Iisus.
13Cât despre oamenii răi şi amăgitori, ei vor merge din rău în mai rău, înşelători şi înşelaţi i.
14Tu însă rămâi în cele ce-ai învăţat şi de care eşti încredinţat, deoarece ştii de la cine le-ai învăţat
15şi fiindcă din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi j, cele ce pot să te înţelepţească spre mântuire prin credinţa cea întru Hristos Iisus.
16Toată Scriptura este însuflată k de Dumnezeu şi de folos spre dare de învăţătură, spre mustrare, spre îndreptare, spre deprinderea l cea întru dreptate,
17pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit, bine pregătit m pentru tot lucrul bun.